ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 48
อ.783/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.667/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.765/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.816/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.857/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.897/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.898/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.899/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.123/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.124/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.187/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.204/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.205/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.782/60
ตรวจพน่รหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2800/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2981/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.487/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.443/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6

นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -

ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขจ.7/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2091/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.271/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.273/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.283/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.284/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.577/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.578/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.579/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.580/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.581/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.582/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.589/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.590/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.743/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.821/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.938/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.184/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.185/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.565/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1118/49
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.782/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.783/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.222/60
แก้ข้อหา / สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.110/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.122/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.94/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)