หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14

สอบถาม
เวลา 9.00 น.
ผบ.570/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.359/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.48/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.1141/61
สอบคำให้การ/คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1150/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1161/61
สอบคำให้การ/คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1172/61
สอบคำให้การ/คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1212/61
สอบคำให้การ/คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1434/60
ฟังผลชำระ/พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1546/60
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.1586/60
สอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.623/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.664/61
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.