หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ขร.6/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
ขร.7/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
ผบ.2342/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2343/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ.2828/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2829/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2830/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2831/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2832/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2833/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2834/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2835/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2836/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.2980/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ.3132/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.3133/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.3194/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.4/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.5/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.6/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.7/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.8/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
พ.434/60
แก้ข้อหา / สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.497/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
พ.520/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
เวลา 8.30 น.
พ.555/60
นัดชี้สองสถาน/สืบ
เวลา 8.30 น.
พ.557/60
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.