หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

ประกาศศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
ผบ.2327/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.422/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.427/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2311/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2312/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2313/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2314/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2315/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.415/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.394/60
สืบพยานจำเลย(21-22)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.781/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)