หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 38
ผบ.1001/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2400/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.271/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.272/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.273/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.274/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.275/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.276/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.277/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.278/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
เวลา 13.00 น.
ผบ.290/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.291/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.292/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.293/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.294/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.295/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.3062/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.38/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.76/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.77/61
แก้ข้อหา สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.148/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.159/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.558/60
นัดชี้สองสถานสืบพยานโจทก
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.73/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.74/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
พ.78/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.79/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
อ.1001/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.1047/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
อ.1391/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1412/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1446/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.1542/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1640/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.400/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.800/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
อ.843/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
อ.849/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.