หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ.363/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.364/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.366/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.722/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.723/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.724/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.725/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.726/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.727/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.728/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.729/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.730/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.731/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.732/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.738/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.739/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.751/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.765/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
พ.2168/50
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1209/59
นัดพร้อมฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10
อ.1434/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1458/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1722/60
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.283/61
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.303/61
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.