หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 68

พร้อม
เวลา 09:00
ผบ.1788/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1790/61
แก้ข้อหา สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.1804/61
แก้ข้อหา สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.1957/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 08:30
ผบ.1991/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.2006/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 08:30
ผบ.2007/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 08:30
ผบ.2009/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
ผบ.2349/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2350/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2351/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2352/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2353/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2354/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2355/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2356/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2357/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2358/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2359/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2360/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2361/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2362/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2363/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2364/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2365/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2366/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2367/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2368/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2369/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2370/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2371/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2372/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2373/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2374/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2375/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2376/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2377/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2378/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2379/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2380/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2381/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2382/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2383/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2384/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2385/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2386/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2387/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2388/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2389/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2390/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2391/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2392/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2393/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2394/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2395/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2396/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
ผบ.2658/59
ไต่สวนคำร้องไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.313/61
นัดพร้อมตรวจแผนที่ชี้สอง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
พ.367/61
ฟังคำสั่งพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.431/59
นัดพร้อมเพื่อตรวจสอบเอกสา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ.1098/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1197/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1497/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.1502/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1545/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1665/59
พร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 08:30
อ.739/61
สืบพยานโจทก์โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00