ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9793 E-mail : pcbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
ผบ.1965/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1969/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1970/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1991/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1992/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1911/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1960/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1982/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1983/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1990/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.327/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.123/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1339/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1895/57
นัดพร้อมฟังผล/ฟังคำพิพากษ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.595/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.260/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)