ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9794 E-mail : pcbc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 23 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ