ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9794 E-mail : pcbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร โครงการ “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรจากภาครัฐและ ผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับผู้กระทำผิด”

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร โครงการ  “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรจากภาครัฐและ ผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับผู้กระทำผิด”


เอกสารแนบ