ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9794 E-mail : pcbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาระบบการรายงานผลหมายด้วยระบบดิจิทัล ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาระบบการรายงานผลหมายด้วยระบบดิจิทัล ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone


เอกสารแนบ