ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Provincial Court - Tel : 0-5602-9788-9 Fax : 0-5602-9794 E-mail : pcbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการที่โยกย้าย ตำรวจประจำศาลเกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปลดประจำการ

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการที่โยกย้าย ตำรวจประจำศาลเกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปลดประจำการ


เอกสารแนบ